Algemene voorwaarden

Dhr. Husainalie Basnoe
Basnoe Travel
Eerste van der Helststraat 48hs
1072 NV Amsterdam
The Netherlands
T: +31 (0) 20 672 2596
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
www.basnoe.nl

Inhoudsopgave Algemene Voorwaarden

Artikel 3 Vrijblijvende aanbod
Artikel 4 Betalingsvoorwaarden en prijswijzigingen
Artikel 5 Gebruik van juiste persoonsgegevens
Artikel 6 Vliegtickets
Artikel 7 Wijzigingen door de klant
Artikel 8 Wijzigingen door Basnoe Travel
Artikel 9 Preferenties en Essenties
Artikel 10 Minimum en maximum aantal deelnemers
Artikel 11 Ontdekken van culturen in verre landen
Artikel 12 Omboeken
Artikel 13 Tijdens de reis
Artikel 14 Paspoorten, Visa en Gezondheid

Artikel 3: Vrijblijvend aanbod

Het aanbod van Basnoe Travel is vrijblijvend en kan onverwijld na ontvangst van de aanvaarding worden herroepen. De prijzen op de website van Basnoe Travel zijn indicatief en beschikbaarheid is op aanvraag. Een overeenkomst tussen Basnoe Travel en de klant is pas definitief na ontvangst van volledige betaling in relatie tot de overeenkomst. Met het aangaan van de overeenkomst aanvaardt de klant tevens de Algemene Voorwaarden.

Artikel 4: Betalingsvoorwaarden en prijswijzigingen

Na een boeking krijgt u een bevestiging en een verzoek tot betaling. Zolang niet de gehele reissom is voldaan, heeft Basnoe Travel het recht om tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom te verhogen in verband met wijzigingen in de kosten met inbegrip van brandstofkosten, belastingen, heffingen, prijsopslagen en toepasselijke wisselkoersen. In geval van een boeking onder actietarieven of speciale voorwaarden dient de betaling vóór 16.00 op de dag van boeking door Basnoe Travel ontvangen te zijn.

Artikel 5: Gebruik van juiste persoonsgegevens

Om het boekingsproces zonder problemen te laten verlopen is het noodzakelijk dat altijd de naam zoals die in het paspoort staat aangegeven wordt gebruikt. Dit geldt zowel voor definitieve boekingen alsook opties op boekingen en voorlopige boekingen. De kosten verbonden aan wijzigingen in persoonsgegevens die nadien moeten worden uitgevoerd bedragen minimaal €50,-. Dit kan worden verhoogd met extra kosten die de luchtvaartmaatschappij in rekening brengt.

Artikel 7: Wijzigingen door de klant

Bij ieder verzoek om wijzigingen is het van belang een herbevestiging van deze wijzigingen van onze organisatie te ontvangen. U kan er niet zondermeer vanuit gaan dat alle wijzigingen kunnen worden uitgevoerd. Het is daarom belangrijk dat de juiste contactgegevens worden doorgegeven en tevens raadzaam om regelmatig uw email te checken. Opdrachtgever is gebonden na het verstrekken van de opdracht, bij wijzigingen kunnen kosten in rekening gebracht worden.

Artikel 8: Wijzigingen door Basnoe Travel

Basnoe Travel organiseert reizen met een avontuurlijk karakter meestal in niet-westerse landen of landen die in ontwikkeling zijn. Daarbij kunnen zich bepaalde situaties of (overmachts) omstandigheden voordoen die het noodzakelijk maken vlak voor vertrek of zelfs ter plaatse, wijzigingen in accommodaties, vliegdatums of vertrektijden door te voeren. Hierdoor kunnen zich afwijkingen ten opzichte van de reisbeschrijving voordoen. In uitzonderlijke gevallen kan het voorkomen dat een luchtvaartmaatschappij haar vluchtschema verandert. Dan kan het noodzakelijk zijn met een andere maatschappij te vliegen of de reis verder aan te passen.

Artikel 9: Preferenties en essenties

Onderscheid wordt gemaakt tussen preferenties en essenties. In geval van preferenties gaat het om speciale wensen zoals diëten of plaatsen in het vliegtuig waaraan indien mogelijk zal worden voldaan. In geval van essenties gaat het om een wens zo essentieel, dat een reisovereenkomst alleen zal worden gesloten indien vaststaat dat aan deze wens wordt tegemoet gekomen. Indien er sprake is van essenties dienen hierover van tevoren afspraken te worden gemaakt tussen Basnoe Travel en de klant.

Artikel 10: Minimum en Maximaal aantal deelnemers

Voor sommige arrangementen geldt het vereiste van een minimum en maximum aantal deelnemers, beneden welk aantal de reis mogelijk niet zal worden uitgevoerd. Het minimale en maximale vereiste aantal deelnemers wordt in dat geval aangegeven. Voor aanvang van de reis zal mededeling worden gedaan over opzegging van de reisovereenkomst als gevolg van het niet bereiken van het minimale aantal deelnemers of het bereiken van de maximale aantal deelnemers. In voorkomende gevallen kan na overleg tussen organisatie en klant besloten worden de reis, eventueel in aangepaste vorm, toch doorgang te laten vinden.

Artikel 11: Ontdekken van culturen in verre landen

Reizen van Basnoe Travel gaan meestal naar verre landen waar mensen andere gebruiken, gewoonten en mentaliteit hebben. Het contact met andere culturen maakt reizen juist interessant, maar betekent ook dat sommige dingen anders zijn of gaan dan wat men thuis gewend is. Er wordt gesproken van 'verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mag hebben'.

Artikel 12: Omboeken

Een ticket kan eventueel omgeboekt worden naar een andere datum of maatschappij zolang deze nog niet is uitgeprint en er plaats beschikbaar is. Basnoe Travel brengt hiervoor geen administratiekosten in rekening.

Artikel 13: Tijdens de reis

In gevallen waarin er iets niet goed is tijdens de reis dient u ter plaatse direct te laten weten wanneer er iets is, zodat er ook ter plaatse een passende oplossing gezocht kan worden. Bij terugkomst kan Basnoe Travel, hoe graag ze ook zou wensen, eventuele tegenvallers vaak niet meer oplossen.

Artikel 14: Paspoorten, visa en gezondheid

U bent zelf verantwoordelijk om bij vertrek en tijdens de reis in bezit te zijn van een geldig paspoort en eventueel benodigde visa. Daarbij is het noodzakelijk om tijdig te controleren of verkregen informatie correct is. Voor verschillende landen gelden afwijkende adviezen en voorschriften op het gebied van gezondheid. De reiziger is zelf verantwoordelijk om medische informatie in te winnen bij een vaccinatiepoli, tropeninstituut, GGD of huisarts.

  • emirates logo
  • slm
  • airfrance
  • turkish
  • etihad-logo
  • KLM
  • qr-logo